Feeds:
Indlæg
Kommentarer

“Tinget sku’ sendes hjem, for landet kan sagtens køre uden dem”

Shu-Bi-Dua 

Hvilke meningsforskelle?

Som opfølgning på et af de forrige indlæg, så er spørgsmålet, om du kan huske valgløfterne fra forrige gang? Og hvilke der er blevet fulgt op på? Og hvem der reelt vil noget andet i dag?
For en uge siden blev der lagt en besked på Facebook:

“I dag kan man i Danmark hverken være venstreorienteret eller højreorienteret, men kun DESORIENTERET! (takket være en ligegyldig debattone i folketinget)”

Uanset hvor meget forskellige politikere himler op om hvor meget de tager afstand til hinandens politik Naser vs Pia, Helle vs Anders, så er det kun de yderste fløje, der ikke appellere til den politisk korrekte middelklasse – hvem det så end er.
Stemblankt.dk ønsker ikke at fremhæve eller nedgøre nogle partier frem for andre. Men lad mig alligevel liste en række emner, hvor der ikke findes store meningsforskelle blandt 90% af politikerne, samt et par oversete politiske områder, for at synliggøre og konkretisere hvad der blandt andet protesteres imod ikke bliver tager hånd om i næste valgperiode:

 • Rygeloven
 • 24 års reglen
 • Boligprisernes himmelflugt (Andelsboligerne fortsætter hvor ejerboligerne slap)
 • Den mindskede arbejdsstyrke (tidligere kendt som ældrebyrden og studiesløvhed)
 • Medielicens
 • Blank medie afgiften
 • Momsfritagelse eller fradragsberettigelse på studiebøger
 • Multinationale selskabers skatteforhold i Danmark
 • De hjemløse, handicappedes og psykisk syge forhold

Hvad er det, der får dig til at tro, at det bliver bedre eller anderledes efter dette valg?


Valgdeltagelsen er høj i Danmark når der er folketingsvalg. Det vidner om en engageret befolkning som ønsker indflydelse. I 2005 var den 84 %, i 2001 var den på 87 %.
Sofavælgere vil der altid findes. Nogle glemmer, andre finder ikke tid til at nå hen til stemmeurnerne. Og så er der givetvis en håndfuld, der har givet op over for enten sig selv eller samfundet.
Hvis du ikke møder op ved folketingsvalget, har du reelt overladt beslutningen til andre. Måske kan man endda sige, at du har meldt dig ud af samfundet.

En blank stemme er en stillingtagen. Det er en tilkendegivelse overfor demokratiet og dets præmisser. Altså er din attitude er en anden end sofavælgerens. Endelig er der en stor psykologisk forskel på om yderligere 2 % bliver hjemme fra valget, i forhold til hvis 2 % – i modsætning til de nuværende 0,03% – stemmer blankt.

Jeg har set et par eksempler på nettet, hvor folk agiterer for at stemme blankt, men i virkeligheden mener, at folk skal blive hjemme. Som du netop har kunnet læse, så er der stor forskel.

Vote or Die

Er din stemme til salg?

Du husker måske hvilke temaer der har været aktuelle i den seneste valgperiode, måske endda hele regeringsperioden. Hvad de respektive politikere i regeringen og oppositionen har meldt ud af holdninger, konkret arbejdet for og reelt fundet succesfulde løsninger på. Selvom du ikke hver dag tænker på dig selv om Socialdemokrat, Konservativ eller andet, så ved du godt hvem du generelt sympatiserer med og hvordan du ønsker, at samfundet skal hænge sammen, hvordan omfordelingen skal være og hvilket ansvar vi hver især selv tager hånd om.

Alligevel tror politikerne, at 17 dage med hovedet ud af vinduet og personlige eller massehilsner til folket kan flytte stemmer. Ikke alle stemmer, men tilstrækkeligt til at anvende flere hundrede tusinde kroner på valgkampagner. De fleste tager alle udgangspunkt i et klassisk “salg af produkt”-koncept: hun mener dette og dette og dette. For andre handler det om synlighed i mediebilledet: det er ikke hvad han mener, men at han mener.

Er din stemme til salg?

Der er kommet postkort fra trykken og jeg sidder nu og skriver adresser på bagsiden til en halv snes mennesker. Mottoet “Tøm folketinget – stem blankt” er påtrykt og jeg tænkte, at nogle mere end andre trænger til et alternativ at stemme på. Indtil videre har jeg noteret mig adresserne på:

 • Psykiatrifonden
 • Sandholmlejren
 • Hus Forbi
 • Plejehjemmet Fælledgaarden
 • Dansk Ungdoms Fællesråd
 • HM Dronningen

Hvad angår flere personers karriere i folketinget var det måske også tiltrængt om de fik et vink med en vognstang. Her har jeg noteret mig adresserne på

 • Ombudsmanden
 • Statsministeren
 • Finansministeren
 • Familien Hækkerup
 • Lederne fra alle opstillede partier

Jeg gætter på, at jeg kunne sende mange flere postkort. Og måske har du også en du ønsker at sende til? I weekenden vil de være at finde på cafeer og i biografer i Indre By København og jeg sender også gerne for dig, hvis du efterlader en kommentar.

Forudsigelighed

Valgkampen er igang og jeg er allerede træt af den. Populisme. Mudderkastning. Forudsigelighed. Manglende viden. Manglende visioner. De skal få kam til håret. Stemblankt.dk starter aktioner 1. november.

Nuanceret og seriøs debat

Folketingsvalget i 2007 vil blive mere personfikseret end tidligere sit i dansk politik. Ganske få personer vil repræsentere meningsdannelsen. Ganske få problemstillinger, holdninger og løsninger vil blive diskuteret og taget stilling til.
Det er en forudsigelig udvikling, der blot følger de seneste års tendenser i valgkampe USA, England, Frankrig og Tyskland. Med sidste land som undtagelse er der tale om demokratier med primært to parter at vælge imellem. Det danske demokrati indeholder også et implicit dualistisk system, men i kraft af flere partier og deres flexibilitet i forhold til den traditionelle politiske akse, burde der ikke på forhånd være givet et “os” mod “dem”.
En nuanceret og seriøs debat ved det kommende folketingsvalg er derfor efterspurgt og tiltrængt.

Usexet politik

Partier og politikere har brug for alliancer. Dette er grobunden for dialog, kompromis og konsensus. Befolkningen stemmer deres repræsentanter ind i folketinget. I den forbindelse er det katastrofalt at opleve en mangel på politikere, der står frem med saglige argumenter og usexede emner. Politik handler om at træffe svære beslutninger. Ellers ville politikere være overflødige, hvis det var nemt kunne vi gøre det selv.
Uanset om det er politikere eller medierne, der undervurdere befolkningen ved et folketingsvalg, så er det et reelt problem, at der både på den traditionelle venstre-højre fløj og inden for alle politiske områder ikke eksisterer saglige politikere, der formår at råbe befolkningen op.
Og hvad de måske ikke ved: der er stemmer i det saglige, seriøse og usexede; det svære, komplekse og langsigtede.

Stem blankt i protest

Ved det kommende folketingsvalg vil jeg derfor opfordre alle til at stemme blankt, såfremt de reelt ingen repræsentanter har.

Den sande protest findes ikke i at vælge den mindst ringe eller den mest kontroversielle.
Den sande protest findes i at gøre opmærksom på, at der ingen er at stemme på.

Når den ene stol efter den anden stol på Christiansborg tømmes, så vil der være færre politikere at gå i alliance med. Det må alt andet lige betyde, at der ved næste folketingsvalg er politikere, der indser at tomme stole kan besættes igen ved at hente stemmer hos den del af befolkningen, som er interesserede i at sætte det mediefikserede og enkeltsagsorienterede i baggrunden til fordel for professionelt arbejde i folketinget.

Ved folketingsvalg 2007 er det vigtigt at gøre opmærksom på det.Samtaleværelse, Christiansborg