Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 21. maj 2009

Status i parlamentet
Jeg må indrømme, at jeg har været i tvivl om hvad de enkelte partier står for. Stemmesedlen er lang og giver os mulighed for at stemme på alle kandidater uafhængigt af geografisk opstilling. Det gav Poul Nyrup over 400.000 personlige stemmer i 2004. Og giver muligvis flagskibe som Bendt Bendtsen og Jens Rohde stor opbakning her i 2009.

I dag sidder der 14 danske medlemmer i Europa parlamentet. www.europarl.europa.eu/

Følgende medlemmer genopstiller ikke.

  • Mogens Camre (DF). Medlem af parlamentet siden 1999.
  • Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokraterne). Medlem af parlamentet siden 2004.
  • Niels Busk (Venstre). Medlem af parlamentet siden 1999.
  • Karin Riis Jørgensen (Venstre). Medlem af parlamentet siden 1999.
  • Christian Rovsing (Venstre). Medlem af parlamentet fra 1989 til 2004 og igen fra 2007, hvor han afløste Gitte Seeberg.

Sammenfatning af EU politisk ståsted
Der er i højere grad tale om valg af politisk overbevisning end om egentlig repræsentant af danske interesser.

Junibevægelsen og SF fik i 2004 17% af stemmerne og repræsenterer EU skeptikeren. De har været imod flere traktatændringer og repræsenterer derfor en større gruppe af de ca. 50%, der ved de seneste folkeafstemninger i Danmark har stemt ”Nej!”. At stemme imod traktatændringerne er ikke det samme som at være imod EU.

Overordnet set er DF og Folkebevægelsen mod EU de eneste, der repræsenterer den deciderede EU modstander. Det giver sig til udtryk ved at 12% af stemmerne tilfaldt DF og Folkebevægelsen og gav dem et mandat hver.

De Radikale ligger i den anden ende af skalaen. Deres opfattelse af mennesket som verdensborger, giver sig til udtryk i at de går ind for globale indsatser og ønsker EU’s grænser åbnet. EU spiller for dem en væsentlig og naturlig rolle i blikket ud af Danmark.

Konservative og Venstre hører måske ikke overraskende til de mest positive overfor EU tiltag på mange politiske områder.

Og et sted midt imellem synes jeg at ane Socialdemokratiet i den midterposition, som de så gerne ville have for sig selv ved valg til det danske folketing.

Mest ideologisk fremstår Liberal Alliance, der ud fra et liberalt synspunkt ønsker en mindre stat og derfor også et mindre EU. Men de er bestemt tilhængere af EU og ønsker blandt andet en fjernelse af de fire forbehold.

I det følgende har jeg for min egen skyld i oversigtsform listet partiernes mærkesager, kampagnesite og spidskandidat.

Folkebevægelsen mod EU (N)
Mærkesager: Selvbestemmelse, Nej til Euro, Imod et EU militær.
Kampagne site: http://www.folkebevaegelsen.dk/spip.php?rubrique70.

Søren Søndergaard er spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU. Han har siddet i parlamentet siden 2007, hvor han erstattede Ole Krarup.
Andre kandidater er bl.a. Ditte Staun og Rina Ronja Kari.

DF (O)
Mærkesager: DF ønsker EU ud af Danmark og at indskrænke EU’s magt.
Kampagne site: http://www.danskfolkeparti.eu/

Morten Messerschmidt er spidskandidat for DF. Han har siddet som 2. suppleant til Europa Parlamentet siden 2004.
Andre kandidater er bl.a. Kenneth K. Berth, Anna Rosbach og Dennis Flydtkjær.

Junibevægelsen (J)
Mærkesager: En ny traktat, fælles mindste-regler og 100% vedvarende energi.
Kampagne site: http://j.dk/valg09/

Hanne Dahl er spidskandidat for Junibevægelsen. Hun har siddet i parlamentet siden 2008, hvor hun erstattede Jens-Peter Bonde.
Andre kandidater er bl.a. Keld Albrechtsen og Inger Marie Tryde Martensen.

SF (F)
Mærkesager: Klima, arbejdsmarked samt kriminalitet. (Hvilket minder meget om Konservative).
Kampagne site: http://www.sf.dk/default.aspx?site=eu&

Margrete Auken er spidskandidat for SF. Hun har siddet i parlamentet siden 2004.
Andre kandidater er bl.a. Emilie Turunen, Fathi El-Abed og Ole Rissgaard.

Konservative (C)
Mærkesager: Klima, (finans)krisen og kriminalitet. (Hvilket minder meget om SF).
Kampagne site: http://www.konservative.dk/EU/

Bendt Bendtsen er spidskandidat for Konservative.
Andre kandidater er bl.a. Christian Wedell-Neergaard, Pernille Høxbro, Mette Abildgaard Jakobsen og Tove Videbæk.

Venstre (V)
Mærkesager: Fællesskab, afskaffelse af de fire forbehold og Europa som markedsplads (det indre marked).
Kampagne site: http://eu.venstre.dk/

Jens Rohde er spidskandidat for Venstre.
Nuværende medlem i parlamentet, der genopstiller:
Anne E. Jensen har siddet i parlamentet siden 1999.
Andre kandidater er bl.a. Charlotte Antonsen, Poul Dahl, Morten Løkkegaard og Hanne Severinsen.

Liberal Alliance (I)
Mærkesager: Fri bevægelighed, liberal verdenshandel og fjerne de fire forbehold.
Kampagne site: http://www.liberalalliance.eu/

Benjamin Dickow er spidskandidat for Liberal Alliance.
De to andre kandidater er Peter Hjortkjær og Filip Berghamar.

De Radikale (B)
Mærkesager: Fællesskab, lige rettigheder, afvikling af Landbrugsstøtten.
Kampagne site: http://www.radikale.dk/europa/

Sofie Carsten Nielsen er spidskandidat for De Radikale.
Andre kandidater er Lotte Rod og Johannes Lebech. Sidstnævnte har siddet i parlamentet siden 2007, hvor han afløste Anders Samuelsen.

Socialdemokraterne (A)
Mærkesager: Fællesskab, velfærd og miljø.
Kampagne site: http://eu.socialdemokraterne.dk/

Dan Jørgensen er spidskandidat for Socialdemokratiet. Han har siddet i parlamentet siden 2004.
Andre nuværende parlamentsmedlemmer er:
Britta Thomsen har siddet i parlamentet siden 2004.
Christel Schaldemose har siddet i parlamentet siden 2006, hvor hun afløste Henrik Dam Kristensen.
Ole Christensen i Europa parlamentet siden 2004.

Afsluttende kommentar
Forskellen er til at få øje på mellem ja og nej fløjene. Men ellers bliver det så luftigt, at det er svært at være uenig. Lighederne mellem Konservative og SF er usædvanlig. Eller måske ikke?

Hvorom alting er. Det lader ikke til at politikerne forholder sig synderligt til, at de stiller op i et Europæisk parlament.

Read Full Post »